via communicatie naar verandering

Over het gastcollege ‘Verder als adviseur?’ en wat opviel

Op uitnodiging van de Hogeschool Rotterdam, verzorgde Nancy van der Vin van Filtercommunicatie een gastcollege (14 november 2017). Het ging om 40 vierdejaars van de minor Internal branding & Change management. Het onderwerp was “Verder als adviseur? Een oriëntatie op jouw adviesrol”. Wat viel op?

Het gastcollege was opgebouwd rond de rollen van Schein, die van expert, uitvoerder(handlanger) en partner. De voordelen, risico’s en geschikte contexten werden per rol uitgewerkt. Daarnaast kwam het kenmerk van adviseren aan de orde: je hebt geen formele macht en je moet dus andere ‘machtsbronnen’ aanboren.

De studenten hadden weinig moeite om te benoemen hoe zij invloed zouden kunnen verwerven in een adviesrol. Wat opviel was dat iedereen een partnerrol ambieerde. Dit terwijl veel beginnende adviseurs toch vaak in uitvoerende rollen terecht zullen komen en dit misschien ook wel de manier is om het adviesvak onder de knie te krijgen. Ook het gebrek aan belangstelling voor de exportrol viel op aangezien juist expertise als een belangrijke informele machtsbron werd aangemerkt door de studenten.

Tot slot was een stemronde voldoende om duidelijk te krijgen dat niemand van deze groep voor de overheid wilde werken. Het beeld was dat het daar traag is en dat je er niet veel voor elkaar bokst als adviseur. Het populairst was het reguliere bedrijfsleven: ook de bureauzijde wist weinig enthousiasme op te wekken. Goed nieuws voor het bedrijfsleven in Nederland, slecht nieuws voor de overheid want er zat genoeg HBO-talent in deze groep waar de overheid heel blij me zou zijn!

 

 

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.