via communicatie naar verandering

cursussen en trainingen verandercommunicatie

Verandercommunicatie
Het begrip ‘verandercommunicatie’ zegt het al: er is speciale communicatiedeskundigheid nodig om organisatieveranderingen, vernieuwing en innovatie te ondersteunen en begeleiden. Niet alleen communicatieprofessionals hebben behoefte aan deze deskundigheid. Ook HR-professionals en beleidsmedewerkers staan voor veranderkundige en communicatievraagstukken waarover zij goed willen kunnen adviseren.

Veranderkundige kennis
De cursussen en trainingen worden in company gegeven en bieden veranderkundige verdieping voor communicatieprofessionals, HR-professionals, bestuursondersteuners en beleidsmedewerkers. Er kunnen verschillende soorten organisatieverandering als voorbeeld worden gebruikt, zoals reorganisaties (met ontslag), een samenvoeging van afdelingen of organisaties, de invoering van nieuwe werkmethoden en gedragsverandering. Bij voorkeur wordt gewerkt met de eigen casuïstiek van de deelnemende organisaties.

Onderwerpen
Er is ruimte voor eigen casuïstiek, er is veel interactiviteit, en de cursussen zijn inspirerend en bevatten veel nieuwe kennis voor de deelnemers.  Onderwerpen die vaak in de bijeenkomsten aan de orde komen:

  • veranderbaarheid/maakbaarheid van organisaties;
  • veranderdiagnose;
  • relatie tussen veranderstrategie en communicatiestrategie;
  • kijken naar en duiden van (organisatie)gedrag en gedragsmechanismen;
  • kenmerken van bedoelde veranderingen en de kenmerken van de organisatie en de gevolgen voor de communicatieaanpak;
  • leren denken in communicatieprocessen, interventies en veranderen in het hier en nu;
  • kiezen voor de ‘juiste’ interventies (inclusief communicatiemiddelen);
  • de rol van de adviseur/professional: jij als ‘lopende interventie’;

Heb je belangstelling voor een in company cursus of training verandercommunicatie? Stuur een e-mail via het contactformulier voor data en andere informatie.