via communicatie naar verandering

organisatieontwerp en reorganisatie

Filtercommunicatie ontwerpt en reorganiseert communicatieafdelingen.
Soms moet worden gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur. Een structuur die de professionele rollen en het gewenste gedrag van professionals steunt. Filtercommunicatie begeleidt reorganisaties van stafafdelingen van A tot Z: van probleemanalyse en herontwerp t/m reorganisatie (denk aan de regelgeving en medezeggenschap) en inrichting en de beoogde gedragsverandering van profesionals. Filtercommunicatie deed dit onder andere voor de Belastingdienst en de Douane.