via communicatie naar verandering

stichtingen en verenigingen


VHG, branchevereniging voor groene ondernemers

Voor branchevereniging VHG verzorgt Filtercommunicatie sinds jaren communicatieadvies, communicatiemanagement, trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten. Zo stuurde Nancy van der Vin er gedurende een half jaar de afdeling communicatie aan, begeleidde zij de communicatieafdeling in een vernieuwingsproces, en verzorgt zij communicatietrainingen voor de leden zoals verkoop- en acquisitie, netwerken en onderhandelen. Het laatste jaar is Filtercommunicatie nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van sociale media binnen de vereniging. Daarnaast besteedt de vereniging een deel van de teksten voor het verenigingsblad VHG Magazine uit aan Filtercommunicatie. Deze teksten worden veelal geschreven door redacteur Remco Faasen.

Logeion, vereniging voor communicatie

Nancy van der Vin van Filtercommunicatie was 1,5 jaar onbezoldigd voorzitter van de Toetsings- en certificeringscommissie van deze beroepsvereniging. De opdracht was – naast het uitvoeren van opleidingscertificeringen – het ontwerpen van een nieuwe systeem voor opleidingscertificering. Na voltooiing van de opdracht heeft Nancy de voorzittershamer overgedragen aan een collega commissielid. Nancy is nog altijd actief lid van de Toetsings- en certificeringscommissie. Ook is zij lid van de Onderwijsadviesraad van Logeion.

Patiëntenvereniging VMDB
Begeleiding van het bestuur van de Vereniging voor Manisch Depressieven en hun Betrokkenen bij de formulering van visie, missie en koers van de vereniging. Startpunt was een analyse van de relevante externe invloeden en interne ontwikkelingen. Dit is in kaart gebracht via een digitale enquete en geduid door het bestuur geduid tijdens een bestuursdag.

Epilepsie Vereniging Nederland en Nationaal Epilepsiefonds
In 2010 begeleidde Filtercommunicatie, gedurende een jaar, de directies van beide organisaties bij de voorgenomen samenvoeging. Na een gemeenschappelijk vooronderzoek, een sterkte/zwakteanalyse en verkennende gesprekken gaven bestuur en raad van toezicht de opdracht tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke organisatie. Filtercommunicatie begeleidde de gesprekken en adviseerde over de te ontwerpen organisatie.

Cumela (brancheorganisatie)
Filtercommunicatie verzorgde workshops sociale media voor de leden van brancheorganisatie Cumela en adviseerde over de acquisitie van een activiteit.

Stichting Naleving CAO Uitzendbranche (SNCU)
Voor deze toezichthouder verzorgde Filtercommunicatie in 2010 en 2011 de procesbegeleiding van enkele bijeenkomsten. Daarnaast adviseerden wij over handhavingscommunicatie en coachten wij een medewerker.