via communicatie naar verandering

overheid en toezicht

Belastingdienst (2015-2017)
In opdracht van de toenmalige raad van bestuur van de Belastingdienst nam Nancy van der Vin van Filtercommunicatie de communicatieorganisatie van deze grote en betekenisvolle overheidsdienst onder de loep. Zij ontwierp een nieuwe directie communicatie en heeft deze opgericht en ingericht, in de rol van kwartiermaker en interim-directeur. Sinds 1 maart 2017 heeft de Belastingdienst nu dus een directie communicatie. De aanleiding voor de onderzoeksopdracht die aan de oprichting vooraf ging, was de Investeringsagenda van staatssecretaris Wiebes. Hij signaleerde ook op het gebied van communicatie noodzaak tot verandering bij de dienst.
Het proces van het onderzoek t/m de oprichting van de nieuwe directie heeft iets meer dan een jaar geduurd en is gebeurd in samenspraak met stakeholders, medewerkers, leiding van de Belastingdienst en de medezeggenschap. De directie bestaat uit 6 teams en 150 medewerkers. Nu de directie is opgericht, kent de Belastingdienst voor het eerst in de geschiedenis de functie van directeur communicatie. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht.

Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (2014)
In opdracht van de plaatsvervangend secretaris-generaal van de NVWA onderzocht Filtercommunicatie in 2014 hoe de verander- en communicatieaanpak van het veelomvattende programma Blik op 2017 er uit zou moeten zien. Dit programma is gericht op de vernieuwing van de informatiehuishouding van de NVWA. In het rapport ‘Blik op NVWA 2017, Autoriteit zijn, gezag krijgen‘ met als ondertitel
‘Groot denken, klein organiseren’ adviseert Filtercommunicatie over de inhoud (positionering van het programma en veranderboodschap), het proces (interactie en te betrekken deskundigheden/rollen) en de benodigde structuren (werkvormen en stappen).

Belastingdienst (2012-2014)
Voor de Belastingdienst ontwerpt Nancy van der Vin van Filtercommunicatie de verander-en communicatieaanpak voor een samenhangend geheel van landelijke verbeterprocessen waaronder de intensivering van het toezicht, de herinrichting van de organisatie, concentratie van werkzaamheden en procesverbeteringen. Daarnaast is de communicatiefunctie van het organisatieonderdeel Belastingen onderzocht en is een advies uitgebracht over de ontwikkeling en herpositionering van de communicatieafdeling. De implementatie van de aanbevelingen is anno 2014 in volle gang.

Douane 
Filtercommunicatie adviseerde de Douane over de communicatie van de reorganisatie en diverse andere veranderingsprocessen tussen 2006 en 2010. Nancy van der Vin leidde daarnaast de uitvoering van het communicatiebeleid als lid van het veranderteam van de Douane. In deze periode ontwierp Filtercommunicatie ook de nieuw te vormen communicatieafdeling van de Douane en richtte deze in. Andere programma’s en projecten:Horizontaal Toezicht, Intelligence, een kenniscommunity voor Schiphol Passagiers, het contentmanagement, en een digitaal personeelsmagazine.

Stichting Naleving CAO Uitzendbranche (SNCU)

Voor deze toezichthouder verzorgde Filtercommunicatie in 2010 en 2011 de procesbegeleiding van enkele bijeenkomsten. Daarnaast adviseerden wij over handhavingscommunicatie en coachten wij een medewerker.

Gemeente De Bilt

In opdracht van Elemma Opleidingen verzorgde Filtercommunicatie de procesbegeleiding tijdens enkele bijeenkomsten van het management van de gemeente De Bilt.

Gemeente Gorinchem

Filtercommunicatie verzorgde communicatieadvies, creatieve en tekstproducties voor deze gemeente in het kader van een raadgevend referendum.

K-5 gemeenten, Sociale Zaken

Filtercommunicatie verzorgde enkele tekstproducties voor deze gemeente.

Raadsgriffiers van diverse gemeenten

Filtercommunicatie begeleidde de griffie van de gemeente Veenendaal en diverse intervisies van griffierskringen. Daarnaast coacht Filtercommunicatie raadsgriffiers en commissieadviseurs.