via communicatie naar verandering

Programma Diepgaande verandering start op 22 november

Van onvrede naar persoonlijke verandering

Veel medewerkers in organisatie vinden veranderen moeilijk. Ze zijn ontevreden in hun werk of  ze zijn mentaal uitgelogd. Tegelijkertijd vergeten managers vaak dat organisatieveranderingen eigenlijk altijd persoonlijke verandering nodig maken. 

Maar juist de individuele medewerker wordt vaak vergeten. Daarom hebben wij, Ina de jager en Nancy van der Vin, het programma Diepgaande verandering ontwikkeld. Het programma wordt in company en via open inschrijving verzorgd. De eerste open inschrijving start op 22 november. Hieronder lees je meer over de achtergrond van het programma.

veranderen extra complex maakt is de schaal, intensiteit en frequentie waarmee het gebeurt. Organisaties als de politie, Belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, banken, ministeries en grote bedrijven verkeren in een continue staat van verandering. De reactie van medewerkers daarop verschilt: iedereen kent de ‘pioniers’ en ‘early adopters’ die verandering leuk vinden en er kansen in zien. Maar juist in organisaties waar veranderingen worden gestapeld, zien we grote groepen medewerkers afhaken. Zij kunnen zich niet verhouden tot de veranderingen en zij ervaren blokkades om mee te doen.

Wacht niet op verandering, verander zelf

Het mentaal uitloggen van medewerkers wordt vaak buiten medewerkers gezocht: het ligt aan de veranderaanpak, de wijze waarop wordt leidinggegeven, de effecten van de verandering op het werk. En zo duiden de uitgelogdemedewerkers de oorzaak voor ontevredenheid in hun werk vaak ook: als de wereld er maar anders uit zag, dan kwam het goed, als we deze verandering maar weer uitzitten, dan is er weer licht aan het eind van de tunnel.

Het punt is natuurlijk dat deze redenering niet helpt in instabiele omgevingen. Voordat de medewerker het licht aan het eind van de tunnel ziet, wordt het zicht al weer geblokkeerd door de volgende verandering. Kortom, medewerkers, en jij als lezer van dit artikel misschien ook, moeten het toch bij zichzelf gaan zoeken. Het heeft geen zin om te wachten op veranderingen in je omgeving die het werk weer leuk maken, je moet zelf veranderen.

Rust-en-salaris-strategie

Robert Quinn, de auteur van het boek Diepgaande veranderingomschrijft het dilemma waar medewerkers in organisatie mee worstelen als ‘diepgaand veranderen of langzaam sterven’. Mensen kunnen zo lijden ‘aan’ hun werk(omgeving) dat het voelt als langzaam sterven. Deze mensen zijn te herkennen aan de strategieën die ze hanteren, en misschien herken je een van deze strategieën wel bij jezelf! Misschien hanteer jij de “rust en salaris”-strategie: je gaat naar je werk om je geld te verdienen, maar je hart ligt er al lang niet meer. Je zin is over en je durft geen grote stap te zetten. Of je hanteert de “open achterdeur”-strategie: Je zit nog wel op je eigen werkplek, maar innerlijk heb je al ontslag genomen en bij de eerste de beste gelegenheid ben je weg. En als je dan vertrekt, kom je jezelf toch weer tegen in een volgende organisatie.

Diepgaand veranderen als enige optie

Voor mensen die langzaam sterven in hun organisatie is er eigenlijk maar een optie die leidt tot leven. Quinn noemt die diepgaande verandering, vandaar de naam van deze training. Vertaal je onvrede in actie, verzamel moed en zoek naar wegen om zowel je eigen leven als je werk te vitaliseren. Leg je niet neer bij minder, maar verander op basis van je persoonlijke visie op je eigen toekomst en die van de wereld. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen gevoelens, neem je rol in je directe omgeving en vertel je eigen verhaal opnieuw. Want de kwaliteit van je omgeving kies je niet, noch de aard van de verandering die jouw organisatie van je vraagt. Maar diepgaand veranderen is een proces dat je zelf kunt aangaan!

Verander met het programma Diepgaande verandering

Het programma Diepgaande verandering, helpt medewerkers in organisaties hun rol te vinden in een veranderende omgeving met nieuwe eisen. Ze leren hun barrières herkennen en doorbreken. Zij worden zich bewust van de redenen voor hun ontevredenheid en leren wegen te vinden hun rol en werk nieuw leven in te blazen. Ze vergroten hun verandercapaciteit. Het verschil met veel andere trainingen is het vertrekpunt: voelen en veranderenzijn sterker met elkaar verbonden dan weten en veranderen. Er wordt daarom veel gewerkt met fysieke oefeningen. Zo ervaren mensen hun weerstand tegen hun eigen persoonlijke verandering, hun eigen reflexen en stagnatie, tijdens de training. En kunnen zij dus tijdens de training een nieuwe weg verkennen. Dat is veel effectiever dan louter ‘praten over….’.

Wie geven de training?

Het programma Diepgaande verandering wordt verzorgd door fysio- en haptotherapeut Ina de Jager en veranderkundige en verandermanager Nancy van der Vin. Beiden hebben hun sporen verdiend in hun vakgebied. Het programma duurt 1 dag en kost €495, ex BTW per persoon. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Meer weten?

Herken je het vraagstuk dat we hier hebben geschetst? Dreig je mentaal uit te loggen?
Of ben je HR-adviseur of manager en herkent je dit vraagstuk bij een groep medewerkers?

Neem dan contact op voor meer informatie via het contactformulier

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.