via communicatie naar verandering

Nieuwe communicatieorganisatie Belastingdienst ontworpen, opgericht en ingericht 

In opdracht van de Belastingdienst nam Nancy van der Vin (Filtercommunicatie) de communicatieorganisatie van deze grote en betekenisvolle overheidsdienst onder de loep. Zij ontwierp een nieuwe directie communicatie en heeft deze opgericht en ingericht, in de rol van kwartiermaker en interim-directeur. Dit in nauwe samenwerking met een verandercoalitie van teamleiders en medewerkers. 

Sinds 1 maart 2017 heeft de Belastingdienst nu dus een directie communicatie. De aanleiding voor de onderzoeksopdracht die aan de oprichting vooraf ging, was de Investeringsagenda van staatssecretaris Wiebes. Hij signaleerde ook op het gebied van communicatie noodzaak tot verandering bij de dienst.

Onderzoek
Het onderzoek naar de verbetermogelijkheden leverde zowel structuuroplossingen op, als voorstellen voor de kwalitatieve ontwikkeling van de communicatiefunctie. Daarnaast waren er efficiëntievoordelen te behalen. Een van de knelpunten was dat de samenhang in interne en externe uitingen niet goed kon worden aangebracht. Daardoor kon er alleen met een zware coördinatielast, consistente en proactieve communicatie plaatsvinden.

Structuur en kwaliteit
De structuuroplossing bestond uit het centraliseren van de aansturing van de communicatiefunctie: het onder een dak brengen van communicatie-eilandjes die historisch waren gegroeid. Daarmee kon de samenhang tussen interne en externe communicatie beter worden aangebracht. De aansluiting met ‘de business’ werd behouden door de communicatieprofessionals gedeconcentreerd, in virtuele teams, samen te laten werken aan de decentrale businessopdrachten. Maar wel onder centrale leiding waardoor ook de corporate aspecten en kwaliteitseisen in decentrale communicatie kunnen worden geborgd. Op kwalitatief gebied is er geïnvesteerd in de beweging ‘van tekst naar beeld’, in digitalisering, in een intranet waarin de taakuitvoering van medewerkers een prominentere plaats kan krijgen. En ook in een news- en storyroom om proactief en samenhangend te kunnen communiceren, met de informatiebehoefte/informatienoodzaak van stakeholders als uitgangspunt.

Duur en resultaat
Het proces van het onderzoek t/m de oprichting van de nieuwe directie heeft iets meer dan een jaar geduurd en is gebeurd in samenspraak met stakeholders, medewerkers, leiding van de Belastingdienst en de medezeggenschap. De directie bestaat uit 6 teams en 150 medewerkers. Nu de directie is opgericht, kent de Belastingdienst voor het eerst in de geschiedenis de functie van directeur communicatie.

*opdrachtgever heeft toestemming verleend voor publicatie van deze tekst

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.