via communicatie naar verandering

Masterclass communicatie van verandering


Nancy van der Vin, veranderadviseur van F
iltercommunicatie, verzorgt de nieuwe Masterclass Communicatie van verandering  van de Hogeschool Utrecht/Centrum voor Communicatie en Journalistiek. Deze post-HBO-opleiding start in oktober.  Hoe doe je dat, communicatie een essentiële rol geven in een verandertraject? Hieronder het interview dat werd gepubliceerd in de nieuwsbrief van de HU.

Achtergrond van de masterclass

Nancy van der Vin is al haar hele loopbaan met verandering bezig, als communicatietrainer, beleidsmedewerker, leidinggevende en adviseur. Een opleiding tot verandercommunicatiedeskundige bestond de vorige eeuw nog niet. Van der Vin: “Dus ging ik aan de zelfstudie. Literatuur uit de sociale psychologie, gedragseconomie, antropologie, sociologie, en natuurlijk uit de communicatiewetenschap: het heeft allemaal op mijn nachtkastje gelegen. Uiteindelijk heb ik een ‘body of knowledge’ en een methode ontwikkeld die houvast bieden in verandertrajecten. Deze methode kiest de kenmerken van de verandering als vertrekpunt. Als twee bedrijven fuseren, sta je voor hele andere vraagstukken dan wanneer je een nieuw computersysteem implementeert of de kwaliteit van dienstverlening moet worden verbeterd.”.

Op welke vragen geeft de Masterclass een antwoord?

Van der Vin: “Op verschillende vragen. Mensen zijn beperkt veranderbaar. Ze omarmen een organisatieverandering niet omdat ze een artikel lezen of als het ze verteld wordt in een plenaire vergadering. Een verandering accepteren heeft tijd nodig, en aandacht. De zin ervan moet worden ingezien. Mensen willen graag zelf een bijdrage kunnen leveren. En het effect (of resultaat) ervan moet duidelijk zijn. Ze hebben de veranderingen bovendien al betekenis gegeven voordat de interne media berichten over het waarom en de veranderplannen. Organisatieverandering is een tafel vol puzzelstukken. Dus hoe passen ze in elkaar? En, voor ons vakgebied van belang: welke rol speelt interne communicatie?

Interne communicatie ontwikkelt zich steeds meer tot een vakgebied dat lijkt op bijvoorbeeld interventiekunde. We richten communicatie van verandering zo in dat het vormgeeft aan de veranderstrategie en  bijdraagt aan de veranderdoelen. Al deze thema’s komen aan de orde in de masterclass. “

Succesfactoren en veranderkunde

In de masterclass stelt Nancy van der Vin haar kennis en ervaring ter beschikking aan andere communicatie- en HR-professionals, juist nu interne communicatie eigenlijk verandercommunicatie is geworden. Welke onderwerpen stelt zij centraal? Van der Vin: “Met name de factoren die het succes van verandering beïnvloeden: de rol van de leidinggevende, wat je met informatie voorziening kunt bereiken, de invloed van de context en fysieke omgeving, wat het voor interne communicatie betekent dat mensen de neiging  hebben zich aan elkaar aan te passen. Voor ons vakgebied gaat het steeds weer om de vraag: wat betekenen deze factoren voor  de communicatie van de verandering, ofwel de verandercommunicatie?”

Waarom deze masterclass?

In de masterclass doen de deelnemers ontbrekende kennis op, ontdekken ze nieuwe wegen en vinden ze antwoorden op vragen waarmee ze al jaren rondlopen. Van der Vin: “Niet omdat er één waarheid is, want die is er niet in de verandercommunicatie. Wél omdat ze de manier waarop zij hun vak uitoefenen opnieuw kunnen uitvinden en een sterke positie kunnen innemen in de advisering van de lijn. Zij leren verschillende perspectieven te hanteren. Elke verandering is uniek, er bestaan geen standaardverklaringen of antwoorden, maar er zijn wel werkende mechanismen.”

Praktische informatie

Data: Vrijdagmiddag 5 oktober t/m 21 december

Tijd: Van 13:30 – 16:30 uur

Meer informatie over de Masterclass kun je lezen op de cursuspagina

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.