via communicatie naar verandering

Boek van de maand januari: Redirect door Timothy Wilson

The Surprising New Science of Psycological Change (2011), dat is de ondertitel van Redirect. De titel verwijst naar een van de centrale thema’s in het boek: niet gezond verstand maar onderzoek naar wat werkt hoort de basis te zijn van sociale interventies.

Want dat is waarover Redirect (Kindle Editon 13,95 dollar) handelt: sociale interventies. Interventies die zijn ontworpen om maatschappelijke en sociale vraagstukken aan te pakken zoals discriminatie, tienerzwangerschappen, de ‘achievement gap’ tussen allochtonen en autochtonen, drankmisbruik onder jongeren. Redirect neemt tientallen interventies onder de loep en laat zien welke werken en welke niet. Daarbij laat Wilson zien dat zijn techniek, story-editing, werkt. Dit is een eenvoudige interventie die mensen helpt bij het veranderen van het verhaal over henzelf waardoor zij beter gaan presteren of minder risicogedrag gaan vertonen.

Story editing

Story editing is gebaseerd op sociaalpsychologisch onderzoek en heeft drie evidence based vertrekpunten. Ten eerste: als we mensen willen veranderen, moeten we de wereld willen zien zoals zij. Hoe zij de wereld interpreteren, bepaalt hun keuzes en gedrag. Wilson toont aan dat als je dit niet doet, interventies en campagnes schadelijke effecten kunnen hebben. Ten tweede: deze interpretaties kunnen worden beïnvloed, ‘redirected’. Ten derde: kleine veranderingen in interpretaties kunnen leiden tot duurzame gedragsverandering. Neem het ‘Do good, be good’ principe. Uit een experiment bleek dat meisjes, die tot een risicogroep behoorden en tot vrijwilligerswerk verleid konden worden, de helft minder vaak ongewenst zwanger werden dan meisjes in de controlegroep. Wat bleek? Zij ‘herschreven’ hun verhaal, hun zelfbeeld veranderde. Zij gingen zichzelf zien als waardevolle leden van de gemeenschap waarmee zij de controle over andere aspecten van hun leven herwonnen.

Werkende interventies

De voorbeelden van slechte en goede interventies die Wilson beschrijft, zijn overtuigend. Hij opent het boek met onderzoek naar een debriefingmethode (CISD) bij een traumatische ervaring. Het betreft een methode die jarenlang is gebruikt: mensen direct na de traumatische ervaring laten praten over die ervaring. De mensen die deze interventie ondergingen waren er positief over, ze hadden het gevoel dat het ze echt had geholpen om over hun vreselijke ervaring te spreken. Tot dat onderzoek uitwees dat mensen die CISD hadden ontvangen, angstiger en depressiever waren dan mensen die niet over hun ervaringen hadden gepraat. Wilson: ‘It turns out that making people undergo CISD right after trauma impedes the natural healing process and might even “freeze” memories of the event(pagina 4).’ Hier introduceert Wilson ook zijn story-editing methode. Dit doet hij met een onderzoek onder studenten met slechte studieresultaten: een simpele schrijfoefening van 30 minuten hielp deze studenten een andere ‘verhaallijn’ voor zichzelf te ontwerpen waardoor zij begrepen dat  ‘Lots of people struggle academically at first but then improve their grades.’  Geen counseling, geen faalangsttraining maar een eenvoudige schrijfoefening deed het werk: de studenten gingen harder aan het werk en behaalden betere resultaten. Zij herschreven hun persoonlijke verhaal en definieerden zich zelf als iemand die met hard werken, goede resultaten kan bereiken.

Bruikbaarheid in organisaties

Wilson schrijft over sociale interventies en richt zich vooral op kinderen en jeugd. Maar zijn de inzichten ook te gebruiken in organisatieverandering en interne communicatie? Het antwoord op die vraag is bevestigend. Immers, Wilson baseert zijn interventies op betrouwbaar sociaalpsychologisch onderzoek. Op grond van dit onderzoek kunnen ‘veranderaars’ op diverse stellingen vertrouwen. Wilson beschrijft in zijn boek enkele paradigma’s. Hij illustreert de werking van ‘peer pressure’, het risico van externe beloning voor gewenst gedrag, het belang van de fysieke omgeving, de positieve effecten van het bij elkaar brengen van mensen onder de juiste omstandigheden, en de werking van normen en feedbackinformatie. Allemaal factoren die ook in interventies gericht op verandering van gedrag van medewerkers in organisaties, bewust kunnen worden toegepast.

Lezen of niet lezen?

Het antwoord is een overtuigend ‘lezen!’ Redirect is een goed geschreven en uitstekend gedocumenteerd boek dat de wereld van verandering vereenvoudigt. Het helpt ook professionals buiten hulpverlening en overheid kritisch naar interventies te kijken en de niet werkende onzin uit de interventiegereedschapskist te gooien. Zeg maar ‘dag’ tegen postercampagnes, en verwelkom goed ontworpen interventiemethodes gebaseerd op onderzochte principes!

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.