via communicatie naar verandering

Communicatieboek maand december: Gedrag in organisaties

Het communicatieboek van de maand december is een nieuw studieboek (2011): Gedrag in organisaties van de Vlaamse auteur Guido Valkeneers en 2 co-auteurs.

De subtitel van het boek ,‘de basis’, dekt de lading. Gedrag in organisaties is een geordende verzameling van alle onderwerpen die een mens kan bedenken als het gaat om organisatiegedragswetenschap. Van individuele processen, sociale beïnvloeding tot beleid en toepassing. Daarbij is een logische volgorde in hoofstukken gekozen: een introductie op de organisatiegedragswetenschap, individuele processen, groepsprocessen, het systeem van de organisatie en toepassingen. Deze hoofdstukken bestaan uit een veelheid van subhoofdstukken en paragrafen waarbij de tekstkaders en fotografie niet altijd even illustratief of beeldend zijn. Gedrag in organisaties is bedoeld voor bachelors in de gedragswetenschappen of economische richtingen. Voor docenten die het boek willen gebruiken is er een ondersteunende website van uitgeverij Acco.

 

Veranderbaarheid van gedrag

Gedrag in organisaties is een compleet boek: alle denkbare onderwerpen worden geraakt en de meest bekende onderzoeken en experimenten zijn kort beschreven. Daar ligt waarschijnlijk ook het probleem voor de lezer die naar betekenis zoekt. Alle onderwerpen lijken even belangrijk en het boek is niet vanuit een visie op bijvoorbeeld de veranderbaarheid van gedrag geschreven. Nu is het voor iemand die de schoolbanken 20 jaar geleden verliet moeilijk te beoordelen wat de student van nu aan kennis aankan, maar mijn indruk is dat korte hoofstukken over bijvoorbeeld de vrije markt economie en de geleide economie, zonder relatie te leggen met gedrag in organisaties, weinig meerwaarde brengen. En zou de student die regelmatig nu.nl bezoekt zelf niet weten wat het glazen plafond is? Hoe basaal moet de kennis zijn die wordt overgebracht? Mijn idee is dat studenten met het boek in de hand moeten kunnen onderbouwen of, onder welke omstandigheden, en hoe gedrag in organisaties te beïnvloeden is. Maar dat gaat niet lukken met alle kleine en nevengeschikte onderwerpen die in het boek zijn opgenomen.

Lezen of niet lezen?

Gedrag in organisaties is een handig boek voor mensen die zich een overzicht willen hebben van de onderwerpen die met gedrag in organisaties te maken hebben. Leren, diversiteit, motivatie, groepsgedrag, structuur en cultuur, het staat er allemaal in. Er zijn zelfs aparte hoofdstukken gewijd aan conflicten en onderhandelingen en aan human resource management. Lezen dus als je student of beginnend beroepsbeoefenaar bent en je wilt meer weten over de aspecten van gedrag van medewerkers en leidinggevenden in organisaties. Voor studenten sociale wetenschappen lijkt het boek me niet diep genoeg gaan, maar voor HBO’s in economische richtingen lijkt het geschikt. Charmant is daarbij het Vlaamse taalgebruik, een voorbeeld: ‘Het is moeilijk aan een job te geraken.’

Nancy van der VinDit artikel is geschreven door: Nancy van der Vin (66 Posts)

Filtercommunicatie wordt geleid door Nancy van der Vin (1964), een ervaren, breed inzetbare organisatieadviseur én communicatiemanager. Gespecialiseerd in communicatie bij veranderingsprocessen en reorganisaties. Een snelle denker die gemakkelijk schakelt: tussen strategie, beleid en uitvoering; tussen organisatie en communicatie. Taalgevoelige analytica die goed op koers blijft in een complexe omgeving met tegengestelde belangen. Denker én doener. Uitgebreide ervaring bij: rijks- en gemeentelijke overheden zoals politie, Belastingdienst, Douane, brancheverenigingen en gemeenten, (geestelijke) gezondheidszorg, en zakelijk dienstverlening. Enthousiast, betrokken, sociaal en overtuigend. Near native in de Engelse taal, in woord en geschrift.